Re: Innsyn i ordførers lønnslipper.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i ordførers lønnslipper. Re: Innsyn i ordførers lønnslipper.

#18518
Vegard Førland Venli
Gjest

Hei. Jobber du som journalist? I så fall sitter du på en svært god sak. Selvsagt må kommunen selv ha tilgang til, og arkivere ansattes lønnsslipper? Ring Riksarkivet og spør hvilke krav Arkivloven stiller til dette. Hvor mange dokumenter oppbevarer denne eksterne aktøren på serveren for kommunen? Hva skjer om firmaet går konk?

Jeg mener du leser loven helt riktig. Rettleiaren til offentleglovas kapittel om taushetsplikt inneholder et eget avsnitt om offentlighet rundt lønn og godtgjøring til offentlige ansatte. Det sier seg selv at et offentlig organ ikke kan omgå innsynsretten ved å flytte dokumentene ut av kommunen.

Du bør absolutt klage. Og som sagt er du journalist bør du definitivt skrive om saken. Hva sier innbyggere og politikere til en slik hårreisende praksis?