Innsyn i ordførers lønnslipper.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i ordførers lønnslipper.

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16396 Svar
   Innsynsgjerrig
   Gjest

   Hei,

   Har kontaktet en kommune og bedt om innsyn i ordførerens lønnslipper.

   Etter litt drøfting frem og tilbake om hvorvidt kommunen i det hele tatt ønsket å besvare en anonym henvndelse (henvendte meg anonymt), vedtar kommunen å gi meg innsyn i lønnsopplysninger, men ikke i selve lønnsslippen, men skjermbildeutskrifter fra lønnssystemet. Skjermbildene gir dårlig oversikt, og er ikke veldig forståelige for en utenforstående.

   Bakgrunnen for at de ikke «kan» gi innsyn i lønnslippen, er at kommunen ikke selv produserer lønnslippen, men sender dataene på fil til en ekstern part som publiserer lønnslippen på et lukket område på web, som den ansatte så har tilgang til. Kommunen hevder de ikke selv har tilgang til selve slippen.

   Spørsmålet blir etter dette om lønnslippen kan regnes som et saksdokument i offentleglovas forstand?

   JDs veileder til offentleglova sier jo noe om rett til kopi

  • #18518 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   Hei. Jobber du som journalist? I så fall sitter du på en svært god sak. Selvsagt må kommunen selv ha tilgang til, og arkivere ansattes lønnsslipper? Ring Riksarkivet og spør hvilke krav Arkivloven stiller til dette. Hvor mange dokumenter oppbevarer denne eksterne aktøren på serveren for kommunen? Hva skjer om firmaet går konk?

   Jeg mener du leser loven helt riktig. Rettleiaren til offentleglovas kapittel om taushetsplikt inneholder et eget avsnitt om offentlighet rundt lønn og godtgjøring til offentlige ansatte. Det sier seg selv at et offentlig organ ikke kan omgå innsynsretten ved å flytte dokumentene ut av kommunen.

   Du bør absolutt klage. Og som sagt er du journalist bør du definitivt skrive om saken. Hva sier innbyggere og politikere til en slik hårreisende praksis?

Ser 1 svar tråd
Svar til: Innsyn i ordførers lønnslipper.
Din informasjon: