Re: Innsyn i legejournal og epikriser

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i legejournal og epikriser Re: Innsyn i legejournal og epikriser

#17150
Christer Alexander Jenson
Gjest

Leger kan nekte innsyn i journalnotater når vilkårene for å nekte innsyn i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 er oppfylt. Denne loven går som spesiallovgivning foran forvaltningsloven. Innsynsnekt kan påklages til Fylkesmannen, jfr. lovens § 7-2.