Innsyn i legejournal og epikriser

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Innsyn i legejournal og epikriser

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16088 Svar
   Johan Votvik
   Gjest

   Kan leger generelt nekte innsyn i medisinske journalnotater når pasienten har fritatt behandlende lege fra taushetsplikten?

  • #17152 Svar
   Vegard Venli
   Gjest

   Nei selvfølgelig ikke

   Gjør de det er det all grunn til å ikke gi seg

   Innsynsnekten bør påklages til overordnet klageinstans

   For mer info sjekk forvaltningsloven om partsinnsyn

  • #17150 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Leger kan nekte innsyn i journalnotater når vilkårene for å nekte innsyn i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 er oppfylt. Denne loven går som spesiallovgivning foran forvaltningsloven. Innsynsnekt kan påklages til Fylkesmannen, jfr. lovens § 7-2.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Innsyn i legejournal og epikriser
Din informasjon: