Re: Innsyn i klagebrev

#17986
Ingrid S. Torp
Gjest

For å ta det siste først: de som håndterer taushetsbelagte opplysninger skal selv vurdere hva som er taushetsbelagt, og forholde seg til det. Dette er nærmere beskrevet i forvaltningslovens § 13. Den mest relevante delen av denne bestemmelsen vil nok her være første ledd, det som gjelder noens personlige forhold. Et viktig poeng her er at offentlighetslovens § 13 ikke er tilstrekkelig grunnlag for å unnta noe, de må henvise til en taushetsbestemmelse i annen lov. Er det forvaltningslovens paragraf som ligger til grunn, er det flere uttalelser fra bl.a. Sivilombudsmannen som tilsier at offentlig ansatte ikke har krav på et like sterkt vern som andre i slike saker, og uansett skal meroffentlighet vurderes, dvs – det skal vurderes om sakens innhold tilsier at hensynet til offentligheten må gå foran hensynet til personene som er involvert. Det er også slik at taushetsbelagt materiale kan utleveres dersom den/de som omfattes av taushetsplikten samtykker til dette, og forvaltningsorganet skal ved forespørsel forhøre seg om dette fra involverte parter. Utkast til samtykkebrev ligger på sidene våre under punkt 24 her: http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-2-3/