Re: INNSYN I FAKTURAER

#17380
Petimeteret
Gjest

Hei!

Du må ikke slå deg til ro med dette. Du kan be om utvidet begrunnelse etter offentlighetslovens § 31.2 og/eller klaget etter offentlighetslovens § 32.1.

Etter det jeg leser, føler jeg at kommunens avslag ikke er helt gjennomtenkt. Derfor ville jeg bedt om utvidet begrunnelse. Etter å ha fått en utvidet begrunnelse vil du har bedre forutsetning til å skrive en klage senere, hvis du vil det. Det er ikke uvanlig at kommuner skifter syn når de må begrunne sitt avslag.

Noen synspunkter på den aktuelle saken.

Tidligere fikk man papirfaktura. Da var dette helt klart egne selvstendige dokumenter å vurdere. Nå er det mer og mer e-faktura. Jeg mener allikevel at dette skal behandles som selvstedige dokumenter, selv om de finnes elektronisk. Jeg finner derfor referansen til offentlighetslovens § 9 som overraskende. Du har bedt om innsyn i fakturaene og ikke en sammenstilling av fakturaene.

Timepriser kan i noen sammenhenger være taushetsbelagt som ?bedriftshemmelighet?, mens i andre sammenhenger er det det ikke. Hvor grensen går er vanskelig å gå opp.

Dersom de vurderer timeprisene til å være taushetsbelagt skal de allikevel vurdere meroffentlighet. Selv om timeprisene skulle være unntatt offentlighet, så er det ikke sikkert at totalkostnaden på fakturaene er det.

Argumentasjonen om mye arbeid er tvilsom. En faktura er som oftest et kortfattet dokument, som det da bør ta lite tid å vurdere. Det bør være en overkommelig jobb for kommunen å vurdere f eks 15 fakturaer i en sak, hvis hver faktura er på 2 sider. Dersom kommunen mener det er mye å vurdere, må de oppgi relevant hjemmel fra offentlighetslovens § 12. Da bør de jo også gi deg et anslag på hvor mye dette utgjør ( antall sider, tidsbruk eller lignende).