INNSYN I FAKTURAER

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål INNSYN I FAKTURAER

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16158 Svar
   Gunnar Johnsen
   Gjest

   Jeg har bedt om innsyn i fakturaer vedr. et prosjekt som har hatt svært store overskridelser i forhold til inngåtte kontrakter.

   Først svarte kommunen at det var blitt en misforståelse, men at jeg nå skulle få den dokumentasjonen jeg hadde spurt etter.

   Noen timer senere ombestemte kommunen seg og nektet meg innsyn. Begrunnelsen for avslaget er OFL § 9, det blir for mye arbeid

   og § 13, fakturaene inneholder timepriser.

   Må jeg slå meg til ro med svaret eller kan jeg klage på vedtaket?

  • #17382 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Offentleglova § 9 gjelder (ironisk nok) ikke for innsyn i papirdokumenter, kun der innsyn er betinget av at organet må foreta en sammenstilling av elektronisk lagrede opplysninger (etablere et nytt dokument).

   Offentleglova § 13 / Forvaltningsloven § 13 gjelder kun for opplysninger, ikke dokumenter. De må enten sladde de taushetsbelagte opplysningene eller vurdere mersensur etter offentleglova § 12.

   Så nei, du trenger ikke slå deg til ro med dette resultatet.

  • #17380 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   Du må ikke slå deg til ro med dette. Du kan be om utvidet begrunnelse etter offentlighetslovens § 31.2 og/eller klaget etter offentlighetslovens § 32.1.

   Etter det jeg leser, føler jeg at kommunens avslag ikke er helt gjennomtenkt. Derfor ville jeg bedt om utvidet begrunnelse. Etter å ha fått en utvidet begrunnelse vil du har bedre forutsetning til å skrive en klage senere, hvis du vil det. Det er ikke uvanlig at kommuner skifter syn når de må begrunne sitt avslag.

   Noen synspunkter på den aktuelle saken.

   Tidligere fikk man papirfaktura. Da var dette helt klart egne selvstendige dokumenter å vurdere. Nå er det mer og mer e-faktura. Jeg mener allikevel at dette skal behandles som selvstedige dokumenter, selv om de finnes elektronisk. Jeg finner derfor referansen til offentlighetslovens § 9 som overraskende. Du har bedt om innsyn i fakturaene og ikke en sammenstilling av fakturaene.

   Timepriser kan i noen sammenhenger være taushetsbelagt som ?bedriftshemmelighet?, mens i andre sammenhenger er det det ikke. Hvor grensen går er vanskelig å gå opp.

   Dersom de vurderer timeprisene til å være taushetsbelagt skal de allikevel vurdere meroffentlighet. Selv om timeprisene skulle være unntatt offentlighet, så er det ikke sikkert at totalkostnaden på fakturaene er det.

   Argumentasjonen om mye arbeid er tvilsom. En faktura er som oftest et kortfattet dokument, som det da bør ta lite tid å vurdere. Det bør være en overkommelig jobb for kommunen å vurdere f eks 15 fakturaer i en sak, hvis hver faktura er på 2 sider. Dersom kommunen mener det er mye å vurdere, må de oppgi relevant hjemmel fra offentlighetslovens § 12. Da bør de jo også gi deg et anslag på hvor mye dette utgjør ( antall sider, tidsbruk eller lignende).

  • #17378 Svar
   Gunnar Johnsen
   Gjest

   Takk for tipsene. Jeg har klaget. Kommunen nekter fortsatt innsyn i selve fakturaene, men jeg har fått en oversikt over fakturabeløpene som excel-fil.

   Ble tipset om en sak i Trondheim kommune der en journalist fikk innsyn i ca 500 fakturaer etter at Fylkesmannen hadde behandlet klagen fra journalisten. Kommunen sladdet enhetspriser noe som førte til ny klage og ny behandling hos Fylkesmannen. Til slutt fikk journalisten innsyn i samtlige fakturaer usladdet.

   Jeg har nå bedt Fylkesmannen avgjøre om jeg får innsyn i 47 fakturaer.

Ser 3 svar tråder
Svar til: INNSYN I FAKTURAER
Din informasjon: