Re: Ingen respons på klage

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ingen respons på klage Re: Ingen respons på klage

#17830
Petimeteret
Gjest

Hei!

Jeg antar at det er direktoratet som har nektet innsyn, og at det er departementet som er klageorgan.

Hvis du synes direktoratet har brukt for lang tid, er det ikke unaturlig å ta dette opp med overordnet organ. Overordnet organ har et ansvar for at klageprosessen fungerer også før direktoratet oversender klagen.

Vil du si hvilke organ det gjelder?