Ingen respons på klage

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ingen respons på klage

 • Emnet er tomt.
Ser 4 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16249 Svar
   Olav L
   Gjest

   Hvor henvender man seg når et direktorat ikke svarer på klage på innsynsnekt?

   I dette tilfellet har det gått mer enn 6 uker siden klage ble innsendt. Etter en epost-henvendelse for to uker siden, ble jeg forsikret om at det bare skulle ta en uke.

   Jeg antar jeg vil få fortgang i saken, hvis jeg ved neste henvendelse kan hekte på en kopi til en instans med litt myndighet i slike saker.

  • #17830 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Hei!

   Jeg antar at det er direktoratet som har nektet innsyn, og at det er departementet som er klageorgan.

   Hvis du synes direktoratet har brukt for lang tid, er det ikke unaturlig å ta dette opp med overordnet organ. Overordnet organ har et ansvar for at klageprosessen fungerer også før direktoratet oversender klagen.

   Vil du si hvilke organ det gjelder?

  • #17828 Svar
   Ingrid S. Torp
   Gjest

   Når du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager, er dette å regne som et avslag (offl § 32). Ettersom vi kjenner til at systemene for å behandle innsynskrav ikke alltid er så gode som de bør være, kan det hende du vinner noe ved å purre, for eksempel per telefon. Men du har all rett til å henvende deg til overordnet organ, og gjøre det klart at du ikke har fått svar på innsynskravet ila seks uker, og at du dermed anser klagen som avslått.

  • #17826 Svar
   Olav L
   Gjest

   Det gjelder direktoratet for naturforvaltning, og jeg har sendt klagen til samme sted.

   Burde den heller vært sendt til miljøverndepartementet?

   Jeg var ikke klar over at fem dager uten svar, var å regne som avslag.

  • #17824 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Du skal alltid sende klagen til det organ som ga avslag.

   Dersom tiden går og du er missfornøyd med det, kan du også henvdende deg til overordnet organ.

Ser 4 svar tråder
Svar til: Ingen respons på klage
Din informasjon: