Re: Ingen respons på klage

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Ingen respons på klage Re: Ingen respons på klage

#17828
Ingrid S. Torp
Gjest

Når du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager, er dette å regne som et avslag (offl § 32). Ettersom vi kjenner til at systemene for å behandle innsynskrav ikke alltid er så gode som de bør være, kan det hende du vinner noe ved å purre, for eksempel per telefon. Men du har all rett til å henvende deg til overordnet organ, og gjøre det klart at du ikke har fått svar på innsynskravet ila seks uker, og at du dermed anser klagen som avslått.