Re: Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP? Re: Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP?

#17324
Vegard Førland Venli
Gjest

I en av de første sakene jeg skrev kommer det frem at arkivleder i praksis har vært alene med publisering i OEP. Til sammenligning rulleres tilsvarende ansvar i Kongsvinger kommune, som distribuerer fulltekstdokumenter direkte i postlistene, mellom seks personer.

Om arkivet i KRD har tilstrekkelig ressurser til å innfri lovens krav, er en vurdering politisk ledelse kan svare for (Navarsete vil ikke kommentere våre oppslag om saken). Men mitt inntrykk etter å ha observert saksbehandling av innsynskrav og lest tilsynsrapporter fra Riksarkivet, er at KRDs arkiv består av samvittighetsfulle byråkrater som har de beste intensjoner og ønske om å oppfylle lovkravene.