Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP?

 • Emnet er tomt.
Ser 5 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16145 Svar
   Petimeteret
   Gjest

   Jeg gjorde en undersøkelse i dag med hensyn på hvor gamle journalpostene i OEP er.

   Jeg er klar over at undersøkelsen er gjort på en mandag og midt i ferien med den påvirkning det har på resultatet.

   For alle innholdsleverandørene har jeg sett på når det tiende nyeste dokumentet i OEP er fra. Grunnen til at jeg ikke valgte det siste er at det ofte er en slenger med noen få nyere dokumenter, enn det hovedtyngden av dokumentene i en batch som legges inn i OEP. Det ønsket jeg at ikek skulle påvirke resultatet så mye. F eks for finansdepartementet:

   Det er et dokument fra 22 juli, sju dokumenter fra 12 juli og fremten dokumenter fra 11 juli. Det tiende nyeste dokumentet er da fra 11 juli. Slengeren fra 22 juli påvirker derfor ikke resultatet. Små organisasjoner som i perioden har meget få dokumenter i perioden, vil få litt for dårlig ?score?.

   I snitt var det 10de nyeste dokumentet 12.6 dager gammelt. Jeg som mener å la sett at en offentlig journal bør være klar i løpet av 1-3 dager.

   Det var mange lyspunkter.

   For disse organisasjonene var det tiende nyeste dokumentet en arbeidsdag gammelt:

   FMMR

   SVV øst

   SVV Vest

   SVV Nord

   SVV SØR

   JV

   SVV

   SVV Midt

   Da må det også være noen mørkere punkter ( datoen er datoen for det tiende siste dokumentet i OEP):

   DN 29.06.2013

   HI 28.06.2013

   KLIF 27.06.2013

   BLD 25.06.2013

   POD 25.06.2013

   Landinfo 24.06.2013

   FMFI 24.06.2013

   NRPA 21.06.2013

   VOX 21.06.2013

   FK 21.06.2013

   NVE 19.06.2013

   FSK 18.06.2013

   FMHO 17.06.2013

   KT 14.06.2013

   MT 05.06.2013

   Sirius 28.05.2013

   Sirius (senter for rusmiddelforskning) MT ( Medietilsynet) og NRPA ( Strålevernet) har jeg tidligere bedt om innsyn i offentlig journal hos og ikke fått svar. Jeg har derfor klagd til departementene. Det er flere på denne liste som får et innsynskrav i dag.

   Petimeteret

  • #17330 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Uten at det får noen vesentlig betydning ble DN og KLIF slått sammen til Miljødirektoratet med virkning fra 1. juli 2013, så jeg tror du må vente lenge på nye dokumenter fra de to etatene.

  • #17328 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest
  • #17326 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Til CAJ:

   Du har selvfølgelig rett. det endrer snittallet fra 12,6 til 12,4. Min lille undersøkelse er ikek så vitenskaplig.

   Til VFV:

   Du har noen imponerede funn, men det er grunn tl å tro at de fleste av disse 609 dokumentene ikke ble holdt unna OEP med overlegg.

  • #17324 Svar
   Vegard Førland Venli
   Gjest

   I en av de første sakene jeg skrev kommer det frem at arkivleder i praksis har vært alene med publisering i OEP. Til sammenligning rulleres tilsvarende ansvar i Kongsvinger kommune, som distribuerer fulltekstdokumenter direkte i postlistene, mellom seks personer.

   Om arkivet i KRD har tilstrekkelig ressurser til å innfri lovens krav, er en vurdering politisk ledelse kan svare for (Navarsete vil ikke kommentere våre oppslag om saken). Men mitt inntrykk etter å ha observert saksbehandling av innsynskrav og lest tilsynsrapporter fra Riksarkivet, er at KRDs arkiv består av samvittighetsfulle byråkrater som har de beste intensjoner og ønske om å oppfylle lovkravene.

  • #17322 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Mitt generelle inntrykk de fleste steder er at arkivpersonalet virkelig ønsker å gjøre ting på dette området riktig, men det er reste nav organisasjonen som stritter i mot.

   Forøvrig fikk jeg et innsynsavslag fra et departement i dag:

   Viser til ditt innsynskrav av 22.07, hvor du ber om innsyn i våre postjournaler i perioden 20.06.2013-19.07.2013.

   Grunnet ferieavvikling har vi ikke kapasitet til å fremskaffe disse, og avslår dermed innsynskravet med begrunnelse i offentleglova § 9.

   Til informasjon vil bemanningen bedres fra og med uke 31, og postjournalene vil da legges ut på OEP fortløpende.

Ser 5 svar tråder
Svar til: Hvor gamle er dokumentene før de kommer i OEP?
Din informasjon: