Re: Hovedforhandling i Innsynssak tirsdag 18. j…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Hovedforhandling i Innsynssak tirsdag 18. j…

#17370
Sven Marti
Gjest

I hovedforhandlingen opplyste Oslo kommune at e-posten var slettet (og ikke inneholdt annet enn et trivielt vedlegg). Dommeren husket ikke hvorfor han hadde videresendt e-posten til sin private e-postadresse og journalført denne istedet (angivelig pga et navngitt legemiddel han brukte etter å ha ligget i koma på Rikshospitalet uken etter rettsmøtet).

Jeg er overbevist om at de husker feil, men jeg hadde ikke annet valg enn å frafalle kravet (pga umulighet).

Det som nå gjenstår (utenom saksomkostningsspørsmålet) er innsyn i offentlig journal på to spesifiserte saksnummer (kommunen brukte ett saksnummer (200805526) i korrespondanse med meg , og et annet (200807240) i korrespondansen med Oslo tingrett – noe jeg først oppdaget etter at den underliggende saken var rettskraftig avgjort og jeg gjenfant et av kommunens følgeskriv i Oslo tingretts saksmappe – to andre følgeskriv jeg derfor også krevde innsyn i har iflg kommunen aldri eksistert (eller vært en «gul lapp» som har gått tapt)).

Kommunen mener søksmålet nå må avvises fordi jeg mangler rettslig interesse for å få innsyn i journalene (som ikke lenger er tilgjengelig på nettet – de er fra 2008 og 2009). Da er vi «tilbake» der vi startet – i tvisteloven § 1-3 (rettslig interesse). Dom er forventet «innen fristen» (jeg antar 1 måned + rettsferie).