Re: hente dokumenter selv?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål hente dokumenter selv? Re: hente dokumenter selv?

#17184
Trykk Leif
Gjest

Dersom du har søkt om innsyn i rapporten hos OED, så er OED som har ansvar for at innynskravet blir besvart. OED kan bruke et underordnet organ til å formidle resultatet, men det skal skje uten at du trenger å spørre på nytt. Hvis OED selv ikke er i besittelse av rapporten, kan de selvfølgelig vise deg til Statsnett, men dersom de selv har rapporten er det OEDs plikt å se til at du får utlevert den offentlige del av rapporten.

I veiledingen til offentleglova utgitt av Justisdepartementet står det:

Etter § 30 fyrste ledd andre punktum vil den som har krav på innsyn så langt det er praktisk mogleg ha krav på papirkopi eller elektronisk kopi, utan avgrensingar med omsyn til omfang når det gjeld storleik på dokumenta eller talet på dokument.

Når det gjelder størrelsen på dokument kan de fleste dokument konverteres til pdf som tar liten plass. Det er også mulig å dele opp dokumenter på en grei måte. Strent tatt mener jeg at du skulle ha fått dokumentet tilsendt på e-post.