hente dokumenter selv?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål hente dokumenter selv?

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16100 Svar
   Julie Ness
   Gjest

   Hei

   jeg har søkt om, og fått innvilget delvis innsyn i en rapport som er for stor til å sendes som vedlegg til en epost. Det jeg stussa over i svaret var at jeg selv måtte kontakte Statnett (har søkt om innsyn hos Olje- og energidep) for å få rapporten utlevert. Kan de svare sånn? skal ikke jeg få dokumentene tilsendt av de som jeg søker innsyn hos? må de ikke gjøre det enklere enn at jeg skal kontakte en vilkårlig person hos statnett for å få rapporten?

   Mvh,

   Julie

  • #17186 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Det følger av offentleglova § 30 første ledd at organet avgjør hvordan innsyn skal gjennomføres ut fra hensynet til forsvarlig saksbehandling.

   Hvis hensynet til forsvarlig saksbehandling krever at et underordnet organ formidler alle kopier/innsynsforespørsler kan departementet kreve det.

  • #17184 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   Dersom du har søkt om innsyn i rapporten hos OED, så er OED som har ansvar for at innynskravet blir besvart. OED kan bruke et underordnet organ til å formidle resultatet, men det skal skje uten at du trenger å spørre på nytt. Hvis OED selv ikke er i besittelse av rapporten, kan de selvfølgelig vise deg til Statsnett, men dersom de selv har rapporten er det OEDs plikt å se til at du får utlevert den offentlige del av rapporten.

   I veiledingen til offentleglova utgitt av Justisdepartementet står det:

   Etter § 30 fyrste ledd andre punktum vil den som har krav på innsyn så langt det er praktisk mogleg ha krav på papirkopi eller elektronisk kopi, utan avgrensingar med omsyn til omfang når det gjeld storleik på dokumenta eller talet på dokument.

   Når det gjelder størrelsen på dokument kan de fleste dokument konverteres til pdf som tar liten plass. Det er også mulig å dele opp dokumenter på en grei måte. Strent tatt mener jeg at du skulle ha fått dokumentet tilsendt på e-post.

Ser 2 svar tråder
Svar til: hente dokumenter selv?
Din informasjon: