Re: HEMMELIGHOLD AV KJØPERE TIL FYLKESKOMMUNENS…

Presseforbundet Still spørsmål Re: HEMMELIGHOLD AV KJØPERE TIL FYLKESKOMMUNENS…

#17876
Christer Alexander Jenson
Gjest

Eiendomsmegleren er ikke omfattet av offentleglova. Det er kun kjøper, selger, og budgivere som har krav på innsyn i budjournalen hos megler, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-10 og eiendomsmeglingsforskriften § 6-4. Budgiver har kun krav på budjournalen i anonymisert form. Eiendomsmegleren har derfor ingen opplysningsplikt overfor det offentlige.

Når handelen er avsluttet vil budjournalen bli sendt til fylkeskommunen (jfr. eiendomsmeglingsforskriften § 6-4 første ledd). Dette vil bli et dokument etter offentleglova som man kan kreve innsyn i. Jeg kan ikke se noe grunnlag for å unnta dette dokumentet fra innsyn.

Hvorvidt man har krav på innsyn i budgivernes identiteter før denne kopien av budjournalen kommer inn beror på om det finnes et dokument hos fylkeskommunen som inneholder de aktuelle identitetene (eller om opplysningene finnes i en database slik at et dokument enkelt kan skapes med opplysningene i).

All den tid hovedregelen om oppdragsgjennomføring er at bud skal gis til megler, ikke til selger, er det godt mulig fylkeskommunen ikke har noe slikt dokument før de får budjournalen. Det vet du ikke før du har bedt om innsyn i saken.