Re: hemmelige styremøter

#17676
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det er én mulig lovtolkning fra selskapets side og lovtolkningen er for så vidt korrekt — man har ikke krav på innsyn i dokumenter som ikke er produsert med mindre de enkelt kan produseres etter offl § 9. Årsrapporten er ikke produsert ennå, og det er ikke et dokument man kan kreve produsert. Følgelig er lovtolkningen korrekt for det spørsmålet de har behandlet, men de svarer ikke på spørsmålet ditt.

Opplysningene skal være tilgjengelig gjennom styreprotokollene, jfr. aksjeloven § 6-29 (1). Disse vil som regel være interne dokumenter for selskapet, jfr. offentleglova § 14 (1), men deler av dem kan være offentlige etter offentleglova § 14 (2) (a). Merinnsyn skal vurderes for dette. Enkelte opplysninger i styreprotokollene kan være taushetsbelagt som næringsopplysninger av konkurransemessig betydning og unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 (1).

Krev innsyn i styreprotokollene.