hemmelige styremøter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål hemmelige styremøter

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16220 Svar
   Ingar Johnsrud
   Gjest

   Jeg har et spørsmål.

   Jeg har bedt om informasjon om når styret i et offentlig eid aksjeselskap har avholdt styremøter, samt hvem som møtte på styremøtene.

   Svaret jeg har fått er at dette er informasjon som først offentliggjøres i årsrapporten, som kommer våren 2013.

   Er dette rett lovtolkning fra selskapets side?

  • #17676 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Det er én mulig lovtolkning fra selskapets side og lovtolkningen er for så vidt korrekt — man har ikke krav på innsyn i dokumenter som ikke er produsert med mindre de enkelt kan produseres etter offl § 9. Årsrapporten er ikke produsert ennå, og det er ikke et dokument man kan kreve produsert. Følgelig er lovtolkningen korrekt for det spørsmålet de har behandlet, men de svarer ikke på spørsmålet ditt.

   Opplysningene skal være tilgjengelig gjennom styreprotokollene, jfr. aksjeloven § 6-29 (1). Disse vil som regel være interne dokumenter for selskapet, jfr. offentleglova § 14 (1), men deler av dem kan være offentlige etter offentleglova § 14 (2) (a). Merinnsyn skal vurderes for dette. Enkelte opplysninger i styreprotokollene kan være taushetsbelagt som næringsopplysninger av konkurransemessig betydning og unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 (1).

   Krev innsyn i styreprotokollene.

  • #17674 Svar
   Nils E. Øy
   Gjest

   Krev innsyn etter § 9 i offentlighetsloven.

Ser 2 svar tråder
Svar til: hemmelige styremøter
Din informasjon: