Re: Har men krav på innsyn i motpartens bevis s…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Har men krav på innsyn i motpartens bevis s…

#17654
Sven Marti
Gjest

Til info (de som leser tråden i ettertid), så sendte kommunen heller ikke denne gangen den begjærte e-posten til Follo tingrett – så da er jeg like langt (bortsett fra at de økonomiske krav nå er i ferd med å foreldes, mens vi venter på at hovedforhandling i innsynssaken berammes).

Det som undrer meg er hvorfor ikke kommunen hevder at de har mistet/slettet e-posten? De må jo forstå at de – før eller siden – enten må gi innsyn eller hevde at den har gått tapt? Å nekte å gi innsyn eller begrunne hvorfor innsyn ikke gis kan umulig være fordelaktig mtp saksomkostninger? ((ja – dette siste innlegget er skrevet først og fremst fordi jeg vet at kommunen leser spørrespalten))