Re: Har men krav på innsyn i motpartens bevis s…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Har men krav på innsyn i motpartens bevis s…

#17656
Christer Alexander Jenson
Gjest

Det vil jeg da anta, det er det som er hovedregelen etter alle andre lover som regulerer dokumentinnsyn – og også hovedregelen for allmennhetens innsynsrett (tvl § 14-5, som dog har en særregel for bevis).

Når man har innsynsrett inntrer denne så snart det er noe å begjære innsyn i, med mindre det finnes hjemmel for det motsatte (tvl § 14-5 for allmennhetens innsynsrett i rettssaker, offl §§ 5, 17, 20 (1) (c), 23 (3), 24 (2), og 26 (2) for innsyn i forvaltningen, og fvl §§ 20 (1) for partsinnsyn).