Re: Gammel offentlighetslov.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Gammel offentlighetslov. Re: Gammel offentlighetslov.

#17834
petimeteret
Gjest

Man hadde altså mulighet til å klage til sivilombudsmannen i innsynnsaker mot departement også før, slik at man da også kunen velge om det var statsråd eller ombudsmann som skulle behandle klagen.