Re: Gammel offentlighetslov.

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Gammel offentlighetslov. Re: Gammel offentlighetslov.

#17836
Christer Alexander Jenson
Gjest

Man opphevet for så vidt også restriksjonen på Kongens prøvingsrett som klageinstans (etter 1970-loven kunne Kongen bare prøve spørsmålet om det var adgang til å unnta dokumentet fra offentlighet, ikke meroffentlighetsvurderingen).