Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

#17360
Kristine Foss
Gjest

Hei!

En interessant diskusjon det her. Jeg mener som Petimeteret at § 24 (2) gir hjemmel for å unnta: «Det kan gjerast unntak frå innsyn for melding, tips eller liknande dokument om lovbrot frå private.» Alle som ikke er et offentlig organ vil jo være private i denne sammenheng, selv om vedkommende er ansatt. Og i en vurdering av om det er grunnlag for å benytte unntaksmuligheten i § 24(2), så vil jo alle hensyn som er nevnt i tråden her tale for. Og i varslersaker så kan jo nettopp hensynet til åpenhet tilsi at opplysninger om hvem som varsler, unntas. Vi er altså i en situasjon der hensynet til åpenhet kan tale for hemmelighold, noe også mediene forstår.

Jeg tviler for øvrig på at det står i varslingsrutinene at man skal varsle direkte til statsråden?