Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Forsvarsdepartementet avslørte identiteten…

#17358
petimeteret
Gjest

Hei!

Du har rett i at det i varslingsrutinene ikke står at det skal varsles direkte til statsråden, men systemet åpner for å henvende seg til «en leder lenger oppe i systemet».

Systemet åpner også for å varsle på e-post.

Hvis jeg forstår det riktig, så har noen varslet til tillitsmennene som igjen har varslet til statsråd.