Re: Formannskap som formannskap?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Formannskap som formannskap? Re: Formannskap som formannskap?

#17104
Trykk Leif
Gjest

I det offentlige gjelder et overordnet prinsipp om at saksbehandlingen skal være etterprøvbart. Det vil kreve at følgende i en viss grad er dokumentert:

1. De beslutninger som er tatt

2. Hvilket grunnlag man tok beslutningen på.

Møtet burde ha vært dokumentert.