Formannskap som formannskap?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Formannskap som formannskap?

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16073 Svar
   Maria
   Gjest

   Heisann,

   Forrige uke var jeg i et møte hvor en uavhengig gruppe hadde kallet inn formannskap fra to nabokommuner. Saken dreiet seg om et interkommunalt samarbeid, som gruppen gjør et slags forhåndsarbeid for.

   Møtet var ikke på møteplanen. Innkallingen ble gjort via e-post til formannskapsmedlemmer, av en kommunalt ansatt som til daglig tar seg av andre møteinnkallelser. Det var tilfeldig at vi (avisa) fikk nyss om møtet. I tillegg var to representanter fra parti utenfor formannskapet invitert, hvor den ene representanten møtte.

   Det ble ikke ført protokoll over møtet. Ordstyreren var leder i den uavhengige gruppen.

   Det ble ikke «banket» noe på møtet, men det var en del drøftinger og informasjon om dette interkommunale samarbeidet. Det ble en enighet om en videre tidslinje, og et par milepæler. Samt et par personer ble pålagt oppgaver videre fremover.

   Er dette da å regne som et felles formannskapsmøte? Burde det foreligge en protokoll etter møtet?

  • #17106 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Spørsmålet er ganske likt det som har blitt tatt opp i nylige Sivilombudsmannssaker om Nes og Skedsmo kommunes budsjettmøter.

   Den egentlige forskjellen mellom «budsjettsakene» og denne saken er at det er en såkalt uavhengig gruppe som innkaller og leder møtet, fremfor at kommunens administrasjon gjør det. Hvem som har innkalt er dog bare et moment i en vurdering der man legger betydelig vekt på hvorvidt hovedtyngden av møtedeltakerne er folkevalgte (og om de er representative, dvs, innkalt fra flere forskjellige partier eller bare noen få), hva formålet med møtet er, og hvilke ikke-folkevalgte som deltar.

   Slik du beskriver det er det en uavhengig gruppe som gjør forberedelsesarbeid som er planlagt å føre til et kommunalt vedtak om IKS, og har innkalt formannskapene for å orientere om og innhente signaler om videre tidslinjer og milepæler. Dette må sies å være saksbehandling for formannskapene, og det skulle vært gjort i møte.

  • #17104 Svar
   Trykk Leif
   Gjest

   I det offentlige gjelder et overordnet prinsipp om at saksbehandlingen skal være etterprøvbart. Det vil kreve at følgende i en viss grad er dokumentert:

   1. De beslutninger som er tatt

   2. Hvilket grunnlag man tok beslutningen på.

   Møtet burde ha vært dokumentert.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Formannskap som formannskap?
Din informasjon: