Re: Forhåndsklassifisering av dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Forhåndsklassifisering av dokumenter Re: Forhåndsklassifisering av dokumenter

#17808
Christer Alexander Jenson
Gjest

Forhåndsklassifisering er lovlig i den forstand at det ikke er forbudt. Det en forhåndsklassifisering er, er at forfatteren av dokumentet gir uttrykk for dokumentets innhold — en «huskelapp» fra forfatter til senere lesere/saksbehandlere. Man trenger ingen særskilt hjemmel for å gi uttrykk for dette i dokumentet, fordi en forhåndsklassifikasjon i seg selv ikke skal ha noen rettsvirkning, jfr. nedenfor.

Det som er ulovlig er å benytte forhåndsklassifiseringen i seg selv alene som avslagsgrunnlag. Dette er i strid med offentleglova § 29 som oppstiller krav om at alle innsynsbegjæringer skal avgjøres konkret og selvstendig.

I de offentlige organer jeg har arbeidet i har det vært vanlig praksis å påføre dokumenter klassifikasjon (taushetsbelagt, internt, etc).