Re: Follo distriktsrevisjon

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Follo distriktsrevisjon Re: Follo distriktsrevisjon

#17882
Christer Alexander Jenson
Gjest

Forvaltningsorganer skal ikke publisere taushetsbelagte opplysninger på internett, jfr. offentlegforskrifta § 7 annet ledd bokstav a. Dette innebærer at hvis forvaltningsrevisjonen utarbeider et dokument som inneholder taushetsbelagte opplysninger (eller andre opplysninger nevnt i forskriftens § 7 annet ledd) må dokumentet enten sladdes eller ikke publiseres. Forvaltningsorganet kan velge.

Forvaltningsorganet kan også slutte å publisere dokumenter på internett, all den tid de ikke har plikt til det, men jeg vil anta forskriftens § 7 tredje ledd må sies å inneholde en forpliktelse til å offentliggjøre beslutningen sammen med dokumentutvalget som allerede er publisert.

Men å slutte å publisere dokumenter på internett i det hele tatt utelukkende med henvisning til taushetsplikten høres noe fjernt ut.