Re: Får bare innsyn i bruttobeløp for reiseregn…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Får bare innsyn i bruttobeløp for reiseregn…

#18016
Petimeteret
Gjest

Det ser ut som om kommunen ikke skjønner forskjellen på reiseregning og på lønnsoppgaver. De nye reglene berører i utgangspunktet ikke reiseregninger. hensikten med reiseregninger er i utganskpunktet refusjon av kostnader, mens lønn er godgjørelse.

Forskjellen for reiseregninger er at de ofte inneholder personnummer som nå skal sladdes.