Re: FADS holdning til saken

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål FADS holdning til saken Re: FADS holdning til saken

#18692
Rosa helikopter
Gjest

Hva var problemet med at min sak gikk til statsråd?

Etter mitt syn var det slett innsynsehandling som gjorde at klagen gikk dit. De holdt tilbake opplysninger som helt klart burde være offentlig. Jeg fikk ikke medhold i statsråd, men etter at jeg klagde så ga Justisdepartementet seg på delsak etter delsak. Hadde jeg ikke klagd hadde jeg ikke fått innsyn i deler av saken som jeg åpenbart hadde rett på å få innsyn i. Alternativet mitt var da å trekke klagen underveis, men når kunne jeg vite at departementet egentlig var ferdig med behandlingen?

Det var også andre aspekter med det å være anonym i dette tilfelle. Jeg kjenner personer som det var naturlig at skulle behandle begjæringen. Ved å være anonym slapp de en habilitetsvurdering.

Departementet kjenner også mine interessefelt. Departementet ville lett ha sett etter de perspektivene når de hadde vurdert innsynet, noe de ikke kunne denne gang.

Det store spørsmålet er: Hvorfor trenger departementene så sårt et navn?