FADS holdning til saken

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål FADS holdning til saken

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16424 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   Hei!

   Nedenfor er en e-post fra FAD som viser litt hva de tenker om saken. Jeg har sensurert bort personopplysninger. Det kommer klart frem at FAD synes anonymitet er et problem.

   Fra:

   Sendt: 8. april 2011 14:17

   Til: _Infosjefer i departementene – SMK, »

   Kopi:

   Emne: Innspill til debatt om OEP: Åpenhet til hvilken pris

   Gode kolleger!

   Som nevnt på forrige kom-sjefsmøte (31/3) ønsker vi i forbindelse med at vi i mai runder ett år siden Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) ble lansert å få noe mer oppmerksomhet om OEP og hvor bra dette er for demokrati og åpenhet. Nye virksomheter kobles på OEP i ett sett, det er bedt om over 100000 innsyn og antall dokumenter har passert 1 million. OEP er en suksess, men vi ønsker altså mer oppmerksomhet om det.

   I forbindelse med dette har vi ønske om å få til en debatt knyttet til foreløpig overskrift: ?Åpenhet til hvilken pris!?.

   For at vis kal kunne gi våre politikere godt bakgrunnsmateriale i forbindelse med en slik debatt, trenger vi hjelp fra dere. Et problem som bare øker, er det faktum at mange anonyme klager, og gjerne helt opp til kongen i statsråd. For noen uker siden hadde ?Rosa Helikopter? en klage i statsråd.

   Det jeg håper dere kan bistå oss med er følgende:

   – Har dere generelle synspunkter/erfaringer med OEP dere mener vi kan løfte fram i en debatt om OEP?

   – Kan dere telle opp hvor mange klager dere har hatt dette siste året og hvor mange av dem igjen er fra anonyme klagere?

   – Kan dere gi et anslag hvor mange timer dere bruker klagebehandlingen, når det gis avslag på innsynsbegjæringer. Her har for eksempel HOD antyda 4-5 timer i løpet av uka.

   Fint om vi kan få svar fra dere før påske ? altså innen 19. april.

   Send svarene til FAD , telefon

   Interessante linker:

   http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonns-og-arbeidsvilkar/Vedrorende-begjaring-om-innsyn-i-ordforers-lonnsslipper/

   http://offentlighet.no/Sporrespalten/?module=Forums

  • #18692 Svar
   Rosa helikopter
   Gjest

   Hva var problemet med at min sak gikk til statsråd?

   Etter mitt syn var det slett innsynsehandling som gjorde at klagen gikk dit. De holdt tilbake opplysninger som helt klart burde være offentlig. Jeg fikk ikke medhold i statsråd, men etter at jeg klagde så ga Justisdepartementet seg på delsak etter delsak. Hadde jeg ikke klagd hadde jeg ikke fått innsyn i deler av saken som jeg åpenbart hadde rett på å få innsyn i. Alternativet mitt var da å trekke klagen underveis, men når kunne jeg vite at departementet egentlig var ferdig med behandlingen?

   Det var også andre aspekter med det å være anonym i dette tilfelle. Jeg kjenner personer som det var naturlig at skulle behandle begjæringen. Ved å være anonym slapp de en habilitetsvurdering.

   Departementet kjenner også mine interessefelt. Departementet ville lett ha sett etter de perspektivene når de hadde vurdert innsynet, noe de ikke kunne denne gang.

   Det store spørsmålet er: Hvorfor trenger departementene så sårt et navn?

Ser 1 svar tråd
Svar til: FADS holdning til saken
Din informasjon: