Re: FAD

#18580
Kristine Foss
Gjest

jeg synes ikke dere skal gi dere. Ta kontakt med FAD og krev innsyn på nytt, vis til at dere har snevret inn innsynskravet og at dette må behandles som et nytt krav om innsyn. Får dere avslag på dette, kan dere vurdere å ta saken til SIvilombudsmannen i stedet for Kongen i Statsråd (men da er det viktig at det som oversendes ombudsmannen er et nytt krav/nytt avslag).