FAD

 • Emnet er tomt.
Ser 7 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16409 Svar
   Vivi Eide
   Gjest

   Vi hadde en innsynsak oppe med FAD. Vi valgte å påklage saken til Statsråd. I forbindelse med klagen valgte vi å snevre vesentlig inn saken sammenlignet med første innsynskrav.

   Vi ga også gode argumenter for hvorfor det skulle gis innsyn.

   FAD ser bort fra at vi har snevret inn saken vesentlig i sin forklaring. I sin argumentasjon for statsråd er størrelsen på saken et vesentlig argument og så argumenterer de utfra det opprinnelige kravet og ikke utfra det som er påklaget.

   Vår argumentasjon er ikke omtalt i resolusjonen, selv om den er meget saklig og relevant.

   I dette tilfelle har vi altså en klagesak der kun påklagede har blitt hørt?

  • #18580 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   jeg synes ikke dere skal gi dere. Ta kontakt med FAD og krev innsyn på nytt, vis til at dere har snevret inn innsynskravet og at dette må behandles som et nytt krav om innsyn. Får dere avslag på dette, kan dere vurdere å ta saken til SIvilombudsmannen i stedet for Kongen i Statsråd (men da er det viktig at det som oversendes ombudsmannen er et nytt krav/nytt avslag).

  • #18578 Svar
   Vivi
   Gjest

   Hei!

   Den informasjonen vi søker nå vil være foreldet om et halvt år til.

   På den ene siden har jeg lyst til å klage videre, fordi vi ikke finner oss i den behandling vi har fått. På den andre siden vil de bli å bruke tid hos Statsråd/Sivilombudsmann for noe vi ikke vil ha nytte av. Derfor nøler vi med å gå videre.

  • #18576 Svar
   Ønsker innsyn
   Gjest

   Hei,

   Jeg er ingen ekspert på dette – men forstår jeg deg rett:

   -FAD har tolket dette som én innsynsbegjæring, mens dere har ment å fremme to, først én som tok for seg en «hel mengde» saker, og så én til, som tok for seg «færre saker» ?

   I så fall , er det ikke «bare å» sende en ny innsynsbegjæring hvor du snevrer inn ?

   Du kan jo i så fall stå i fare for at FAD hevder de allerede har behandlet begjæringen, og viser til kgl.res., men da er det ikke værre enn å begjære innsynet anonymt, eller ved at en annen person begjærer innsynet ? Da vil du vel ha rett på en ny behandling ?

  • #18574 Svar
   SAM
   Gjest

   Jeg kjenner ikke til om kravet gjelder et merinnsyn (undergitt forvaltningens frie skjønn) eller et ordinært innsyn (strengt lovbundet).

   Hvis kravet er streng lovbundet og dere er rimelig overbevist om at dere har rett kan dere jo også vurdere å sende et varsel om søksmål. Det koster ingen ting. Ulempen er jo at dere ikke kan regne med å få noe frivillig fra FAD de nærmeste 50 årene, uansett utfall. Det er derfor et virkemiddel man ikke bør bruke i utide, ellers blir man stemplet som domstolsmisbruker (min stevning var mitt livs aller første ? jeg hadde aldri gjort det hvis jeg ikke hadde vært helt sikker på å vinne frem).

   Det nyttige med søksmål er at det avklarer rettstilstanden (dersom problemstillingen er generell). Det kan være en fordel for alle aktører at det er noe klarere hvordan de enkelte bestemmelser er å forstå. Dessuten vil nok FAD og fagstatsråden vurdere en slik ?ny søknad? svært nøye (og rimelig hurtig – man setter normalt en frist på 2-3 uker). Å tape en innsynssak for domstolene, etter en relativ fersk grunnlovsbestemmelse, er neppe særlig populært.

  • #18572 Svar
   meg
   Gjest

   Spurte dere om utvidet begrunnelse før dere klagde? Hvor lang tid brukte de i tilfelel på det? Jeg har noen eksempler på at de har brukt mer enn 3 måneder.

  • #18570 Svar
   Vivi
   Gjest

   Ja, de brukte lang tid

  • #18568 Svar
   SAS
   Gjest

   Vivi?

Ser 7 svar tråder
Svar til: FAD
Din informasjon: