Re: FAD

#18576
Ønsker innsyn
Gjest

Hei,

Jeg er ingen ekspert på dette – men forstår jeg deg rett:

-FAD har tolket dette som én innsynsbegjæring, mens dere har ment å fremme to, først én som tok for seg en «hel mengde» saker, og så én til, som tok for seg «færre saker» ?

I så fall , er det ikke «bare å» sende en ny innsynsbegjæring hvor du snevrer inn ?

Du kan jo i så fall stå i fare for at FAD hevder de allerede har behandlet begjæringen, og viser til kgl.res., men da er det ikke værre enn å begjære innsynet anonymt, eller ved at en annen person begjærer innsynet ? Da vil du vel ha rett på en ny behandling ?