Re: Evaluering av offentlighetsloven

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Evaluering av offentlighetsloven Re: Evaluering av offentlighetsloven

#18188
NN
Gjest

Du har mange fine poeng, og din avsluttende kommentar blir innledning til min.

Til slutt ? vi må ikke få krav om statistikk for statistikkens del. Det er bruken som er det viktigste og da er ikke alltid statistikk svar på spørsmålet.

Offentlighetsloven skal evalueres og da er statistikk et middel i så måte. Det er ikke det eneste. I forbindelse med OEP er det nylig kjørt brukerundersøkelse både hos leverandørene og de som søker det. Det kan være en annen form for evaluering, men det har et OEP foluks og ikke offentlighetslovsfokus.

En ting med statistikk er at man får frem verdier, men man sitter igjen med forskjellige og ofte motstridende forklaringer.

Det var en journalist som hadde fått tak i statistikk som tilsa at en liten andel av søk i OEP resulterte i dokumentbestillinger. Han konkluderte med at det skyltes at journalføringene var for dårlige. Det er jo en forklaring men jeg tenkte at det kunne skylses

? Ansvarlighet, man avsto å søke innsyn i dokumenter som ikke var interessante nok.

? Fisking, man søker i håp om å finne noe, uten at man vet at det er noe å finne. Det koster så lite å gjøre et søk, og får man ikke opp noe interessant så har man ikke tapt noe.

Et annet eksempel er at en liten klageandel kan bli tolket som god innsynsbehandling i første instans. Andre vil tolke det som om journalister ikke gjør jobben sin og lar etaten slippe billig unna.

Den med flest innsynsavslag, kan være den som har størst grunn til det. Det kan også være de som av andre grunner praktiserer offentlighet strenges. Etc.