Re: et kjent triks. Fra 1 til 24000 sider!

Presseforbundet Still spørsmål Re: et kjent triks. Fra 1 til 24000 sider!

#18452
Sven Marti
Gjest

Dette er ingen amerikansk TV-serie men norsk prosess anno 2011.

Jeg har hele tiden mistenkt dem for å spille på en ?dokumentdruknings-taktikk?.

I den forrige rettsrunden skrev jeg en klage som opprinnelig var på én – 1 – side ? uten vedlegg.

Trafikketaten stevnet meg så med å fremsende 60 sider med mange helt irrelevante dokumenter (noe de for så vidt fikk kjeft for av dommeren). I stevningen nevnte de ikke min hovedanførsel (parkeringsforskriften §9) med et ord.

Derfor fremsendte jeg et tilsvar direkte til tingretten på 2 sider (og 3 vedlegg). Dette tilsvaret nådde imidlertid aldri dommeren (noe jeg først oppdaget i juli 2010). Dommeren forstod derfor (naturligvis) ingen ting av min klage og oppfattet meg nok som kverrulant (jeg fant etter rettsmøtet ut at han 5 minutter før rettsmøtet hadde bedt teknikeren om å fjerne projektoren jeg hadde fått ham til å sette frem i salen ? for så å erstatte den med et ubrukelig dokumentkamera).

I anken til lagmannsretten fremsendte så Trafikketaten sine 60 sider ? i triplikat (=180 sider) og klagde på at jeg gjorde en sak om parkeringsgebyr så omfattende. Mitt tilsvar på 2 sider klarte jeg ikke å finne igjen på de 22 minuttene jeg fikk av lagmannretten på å studere bunken (som nå var på ca 1000 sider). Krav om kopier av 4 dokument (i rekommandert brev) ble jeg nektet, en nektelse jeg først mottok etter at lagmannsretten hadde forkastet min anke.

Det som etter Høyesteretts behandling ble til 4000 sider har de nå kopiert opp i 5 ? fem eksemplarer, slik at saken (med originaler) nå er på ca 24000 sider (hvorav anslagsvis 98% er kopier i litt forskjellige varianter).

Dette lærte vi ikke noe om på jusstudiet!