Re: Dokumentet har en annen eier

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dokumentet har en annen eier Re: Dokumentet har en annen eier

#17342
petimeteret
Gjest

Etter offentlighetsloven skal det organ som mottar et innsynskrav behandle det ( offentlighetsloven paragraf 28/29) Det gjelder også innkommne brev. Kommunen er altså pålagt å vurdere meroffentlighet for dette brevet etter offentlighetsloven paragraf 11.

Dette er også et dokument som kommunen har etterspurt. Ber en klient advokaten sin om en utgreiing, vil også klienten ha et eierskap i dokumentet.

Kommunen tar altså feil.