Dokumentet har en annen eier

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dokumentet har en annen eier

 • Emnet er tomt.
Ser 1 svar tråd
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16150 Svar
   Geir Willy Haugen
   Gjest

   Jeg har bedt om innsyn i et dokument fra postlisten hos en kommune på Sørlandet. Etter mye om og men, får jeg avslag etter offentlighetslovens §15 andre ledd. Jeg ber om at det vurderes merinnsyn, men får til svar at de ikke kan gjøre dette, ettersom det ikke er kommunens brev.

   «Brevet er utarbeidet av kommuneadvokaten og er rett eier av brevet. Vi kan ikke gi ut dette på vegne av kommuneadvokaten».

   Det kan nevnes at det virker som om det er flere kommuner som kjøper tjenester av denne kommuneadvokaten, som har sitt daglige virke i en annen kommune.

   Er det noe hold i påstandene om at brevet ikke er deres, og dermed ikke kan vurderes utgitt?

  • #17342 Svar
   petimeteret
   Gjest

   Etter offentlighetsloven skal det organ som mottar et innsynskrav behandle det ( offentlighetsloven paragraf 28/29) Det gjelder også innkommne brev. Kommunen er altså pålagt å vurdere meroffentlighet for dette brevet etter offentlighetsloven paragraf 11.

   Dette er også et dokument som kommunen har etterspurt. Ber en klient advokaten sin om en utgreiing, vil også klienten ha et eierskap i dokumentet.

   Kommunen tar altså feil.

Ser 1 svar tråd
Svar til: Dokumentet har en annen eier
Din informasjon: