Re: Dele dokumenter unntatt offentlighet?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dele dokumenter unntatt offentlighet? Re: Dele dokumenter unntatt offentlighet?

#17206
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hvis du har mottatt dokumentet fordi du er part i saken kan forvaltningsorganet pålegge deg taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13b annet ledd. Brudd på taushetsplikten vil da være straffbart.

Opplysningenes karakter kan tilsi at du risikerer straffansvar ved å offentliggjøre dokumentet, for eksempel hvis du offentliggjør personlige forhold i strid med straffeloven § 390 eller ærekrenkende påstander om andre. Sistnevnte er lite sannsynlig.