Dele dokumenter unntatt offentlighet?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dele dokumenter unntatt offentlighet?

 • Emnet er tomt.
Ser 2 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16107 Svar
   Riksrevisjonen Neste
   Gjest

   Hei

   Som privatperson har jeg mottatt et dokument som er unntatt offentlighet med henvisning til Offl. 13.1, jf fvl 13.1.1.

   Kan jeg uten å bryte loven dele dette dokumentet med offentligheten feks via media eller på internett?

   Om man tolker ting på samme måte som meg har jeg svart på hvitt at etaten handler i strid med rundskriv fra Politidirektoratet samt bryter med oppfatningen fra en NOU.

  • #17208 Svar
   Riskrevisjonen
   Gjest

   Offl. 13.1, jf fvl 13.1.1. gir forvaltningen taushetsplikt overfor noen personlige forhold. Er brevet sendt til deg, vil det sannsynligvis være dine personlige forhold de vil beskytte.

   Verken offentlighetsloven eller forvaltningsloven gjelder deg som privatperson. Du har ikke taushetsplikt. Du står fritt til å videreformidle brevet.

   Dersom det står noe i brevet om andres personlige forhold, tenk deg om to ganger før du publiserer det på nett. Det kan sladdes. Det at en etat bryter mot et rundskriv eller NOU er noe jeg oppfordrer deg til å gå ut med,

  • #17206 Svar
   Christer Alexander Jenson
   Gjest

   Hvis du har mottatt dokumentet fordi du er part i saken kan forvaltningsorganet pålegge deg taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13b annet ledd. Brudd på taushetsplikten vil da være straffbart.

   Opplysningenes karakter kan tilsi at du risikerer straffansvar ved å offentliggjøre dokumentet, for eksempel hvis du offentliggjør personlige forhold i strid med straffeloven § 390 eller ærekrenkende påstander om andre. Sistnevnte er lite sannsynlig.

Ser 2 svar tråder
Svar til: Dele dokumenter unntatt offentlighet?
Din informasjon: