Re: Dele dokumenter unntatt offentlighet?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Dele dokumenter unntatt offentlighet? Re: Dele dokumenter unntatt offentlighet?

#17208
Riskrevisjonen
Gjest

Offl. 13.1, jf fvl 13.1.1. gir forvaltningen taushetsplikt overfor noen personlige forhold. Er brevet sendt til deg, vil det sannsynligvis være dine personlige forhold de vil beskytte.

Verken offentlighetsloven eller forvaltningsloven gjelder deg som privatperson. Du har ikke taushetsplikt. Du står fritt til å videreformidle brevet.

Dersom det står noe i brevet om andres personlige forhold, tenk deg om to ganger før du publiserer det på nett. Det kan sladdes. Det at en etat bryter mot et rundskriv eller NOU er noe jeg oppfordrer deg til å gå ut med,