Re: Brev om lønnsregulering for stillingsgruppe…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Brev om lønnsregulering for stillingsgruppe…

#18176
NN
Gjest

Jeg antar at det er i en offentlig organisasjon.

Du kan alltid be om innsyn. Det er ikke din oppgave å vurdere om du bør få innsyn eller ikke.

Du ber om innsyn. Da er det organet som skal begrunne dersom du ikke får innsyn. Da er det du til å vurdere om begrunnelsen er fornuftig eller ikke.

Dersom du fortsatt er ansatt, kan det være ubehagelig å pirke i en slik sak når ledelsen er klar over det. Det er lov å søke insyn annonymt.