Re: Barnevern, innsyn i dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Barnevern, innsyn i dokumenter Re: Barnevern, innsyn i dokumenter

#17958
Petimeteret
Gjest

Jeg håper noen svarer mer komplett en meg etterhvert.

Selv om du har tillatelse fra moren må barenvernet vurdere taushetsplikten mot andre parter. Blir det for mye som er unntatt offentlighet så kan de nekte å levere ut dokumentet.

Moren kan ha rett til partsinnsyn etter forvaltningsloven § 18 til §19. Nå er jeg på gyngende grunn, men jeg tror hun da kan ha rett til opplysninger ( ref §18c) som går lenger enn det du kan få utlevert ved et samtykke.