Re: Barnevern, innsyn i dokumenter

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Barnevern, innsyn i dokumenter Re: Barnevern, innsyn i dokumenter

#17954
Nils E. Øy
Gjest

Ja, jeg tror du har glemt at fylkesmannen eller departementet etter barnevernloven § 6-7 kan gripe inn og oppheve et samtykke gitt av et barns foreldre, når barnets interesse tilsier det.

Fjerde ledd i bestemmelsen lyder slik:

Dersom et barns interesser tilsier det, kan fylkesmannen eller departementet bestemme at opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om foreldrene har samtykket i at de gjøres kjent.