Re: Avslag om filming i sivil sak der sivil par…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Avslag om filming i sivil sak der sivil par…

#18168
Nils E. Øy
Gjest

Du må anke avgjørelsen. Anken leveres tingretten, som skal videresende den til lagmannsretten, derson tingretten ikke ombestemmer seg.