Re: Avslag om filming i sivil sak der sivil par…

Presseforbundet Still spørsmål Re: Avslag om filming i sivil sak der sivil par…

#18166
Kristine Foss
Gjest

Nork Presseforbund var i kontakt med Borgarting lagmannsrett tidligere i år ang. en lignende problemstilling. I denne nyhetssaken finner du mer om dette. Der ligger også vedlagt en klage fra NP til BL ang. nektelse av lydopptak. Her vil du finne argumenter som du kan bruke i en anke: http://presse.no/offentlighet-nyhet/Tillatt-aa-ta-opptak-fra-sivile-saker

Lykke til!