Re: arkiverte negative holdninger om pårørende…

Presseforbundet Still spørsmål Re: arkiverte negative holdninger om pårørende…

#17198
Vegard Førland Venli
Gjest

Som utgangspunkt har enhver rett til innsyn i dokumenter som omhandler ens egen sak, såkalt partsinnsynsrettigheter. Se forvaltningsloven § 18-20 om dette: http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

Dersom personen i din sak er myndig, kan vedkommende selv be om innsyn, evt kan det utstedes fullmakt og/eller kan vedkommendes verge e.l. kreve det.

Det er visse begrensninger i forvaltningslovens regler om partsinnsyn. Dersom dine antakelser i forhold til dokumentenes innhold er korrekt bør du ikke bli overrasket dersom du får en av disse unntaksreglene i retur. Da er det imidlertid verdt å merke seg at det er klagerett på alle avslag. Fylkesmannen er da klageinstans, og kan vurdere om det er hjemmel i hemmelighold. Det ville jeg gjort, var jeg deg, om jeg fikk avslag.