Re: Arbeidsavtaler offentlige?

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsavtaler offentlige? Re: Arbeidsavtaler offentlige?

#17898
Christer Alexander Jenson
Gjest

Hvis en arbeidsavtale skal unntas i sin helhet må den enten utelukkende inneholde taushetsbelagte opplysninger, ellers må dokumentet rettferdiggjøre en avgjørelse etter offl § 12 («mersensur»-paragrafen).

Det kan i teorien tenkes at selve forholdet at en gitt person er tilsatt i organet eller har organet som arbeidssted er taushetsbelagt. Det vil da bryte med taushetsplikten å utlevere vedkommendes arbeidsavtale hvis personen er forespurt ved navn. Jeg forestiller meg at dette kan omfatte personer som lever med kode 6 hvor det å utlevere en arbeidsavtale automatisk lar mottaker trekke visse slutninger om arbeidssted og -tid. Men det blir teoretisk – jeg har ikke undersøkt dette nærmere.

Jeg kan derfor ikke tenke meg noen praktiske tilfeller der et organ har tilstrekkelig hjemmel i offl § 13 alene for å unnta arbeidsavtaler.