Re: Arbeidsavklaringspenger Nav

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsavklaringspenger Nav Re: Arbeidsavklaringspenger Nav

#18214
Kristine Foss
Gjest

Hei!

Enig i at du bør kreve innsyn og lovhjemmel for evt. nei.

Selve grunnlaget for utbetalingen, altså hva som gjør at vedkommende politiker evt får utbetalt arbeidsavklaringspenger, kan nok være taushetsbelagt, ettersom dette som regel vil være sykdom. Men det faktum at en person får utbetalt arbeidsavklaringspenger, er ikke så opplagt. Det er ihvertfall verdt å gå en klagerunde på om dette faktisk er taushetsbelagt. Klageinstans hvis NAV nekter, vil være Arbeidsdepartementet. Du sender da klagen til NAV, som har plikt til å sende den videre til departementet.