Arbeidsavklaringspenger Nav

Presseforbundet Still spørsmål Still spørsmål Arbeidsavklaringspenger Nav

 • Emnet er tomt.
Ser 3 svar tråder
 • Forfatter
  Innlegg
  • #16325 Svar
   Lars Birger Persen
   Gjest

   Hallo!

   Arbeider med en sak der jeg vil avdekke hvorvidt en politiker har mottatt arbeidsavklaringspenger fra Nav samtidig som politikeren har mottatt fast- og møtegodtgjørelse. I slike tilfeller skal politikergodtgjørelsen trekkes fra arbeidsavklaringspengene.

   Spørsmålene jeg ikke finner svar på er:

   ?Hvor finnes hjemmelen for at Nav skal nekte å gi ut slike opplysninger?

   ?Hvor finnes hjemmelen til å nekte innsyn i politkerens innsendte meldekort?

  • #18216 Svar
   Bjarne Johannessen
   Gjest

   Hei!

   Jeg synes du skal be om innsyn hos NAV i disse opplysningene. Dersom du ikke får innsyn skal NAV oppgi hjemmelen for å unnta opplysningene. Det kommer klart frem av Offentlighetsloven § 31.1.

   Dersom en skulle vurdere at dette er unntatt offentlighet er det mest nærliggende offentlighetsloven § 13/ forvaltningsloven § 13 om taushetsbelagte opplysninger. Ryggmargsrefleksen til offentlige ansatte er at den type opplysninger du etterspør er taushetsbelagte, men jeg mener at de som regel ikke er det.

   Når du eventuelt har et avslag, skaffer jeg gjerne argumenter for at avslaget er feil?

  • #18214 Svar
   Kristine Foss
   Gjest

   Hei!

   Enig i at du bør kreve innsyn og lovhjemmel for evt. nei.

   Selve grunnlaget for utbetalingen, altså hva som gjør at vedkommende politiker evt får utbetalt arbeidsavklaringspenger, kan nok være taushetsbelagt, ettersom dette som regel vil være sykdom. Men det faktum at en person får utbetalt arbeidsavklaringspenger, er ikke så opplagt. Det er ihvertfall verdt å gå en klagerunde på om dette faktisk er taushetsbelagt. Klageinstans hvis NAV nekter, vil være Arbeidsdepartementet. Du sender da klagen til NAV, som har plikt til å sende den videre til departementet.

  • #18212 Svar
   Christer Alexander Jenson // krikkert
   Gjest

   Hei Lars Birger,

   NAVs hjemmel for taushetsplikt er arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7, som fastslår taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 – 13e, og i tillegg taushetsplikt om fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bosted og arbeidssted. NAV har i sin praksis lagt til grunn at all informasjon som kan avsløre at en person er klient hos NAV (mottar en ytelse) er taushetsbelagt, og direktoratets rundskriv gir også anvisning på at informasjon om en persons økonomiske stilling (herunder utbetalingsopplysninger/beregninger) er taushetsbelagt.

   Kravet blir behandlet av det eller de organer som har tilgang til dokumentet. Normalt vil det bli behandlet av NAV-kontoret, eller av en av de fylkesvise forvaltningsenhetene.

   Klageinstans for vedtak av lokalkontorer/forvaltningsenheter er de regionale klageinstansene (passende nok benevnt NAV Klageinstans). Direktoratet er klageinstans for avgjørelser klageinstansene fatter i første instans. Arbeidsdepartementet er klageinstans hvis direktoratet selv behandler saken. (Dette er i og for seg e.m.m. et problem, fordi begge instansene som behandler saken – NAV-kontor/Forvaltningsenhet og NAV Klageinstans – handler basert på instrukser fra et organ, AV-dir, som ikke selv behandler saker.)

   For øvrig vil ikke innsendte meldekort nødvendigvis besvare det du lurer på. Dersom politikeren har mottatt fast- og møtegodtgjørelse kan dette være periodisert og lagt inn som fast reduksjon i stedet for at han pålegges å melde det per meldekort.

   (Full disclosure: Undertegnede er tjenestemann i arbeids- og velferdsforvaltningen.)

Ser 3 svar tråder
Svar til: Arbeidsavklaringspenger Nav
Din informasjon: